Aanpak

Via een One Day Scrum kan iedereen kennismaken met Scrum en ook echt gaan werken en leveren via Scrum. Hierna kan op basis van kennis en ervaring worden beoordeeld of Scrum van toegevoegde waarde is voor jullie bedrijf. Ervaring leert dat er dan al geen weg meer terug is:-).

Inhoud

Tijdens de training scrum besteden we onder meer aandacht aan:

  • Uitleg van het proces, de afspraken, ceremonies, taken en rollen binnen Scrum.
  • Volbrengen van 2 relevante complete cycli in scrum (sprints), inclusief sprintplanning, stand-ups, review & retrospective
  • Nadenken over de toegevoegde waarde van Scrum binnen jullie project

Voor wie?

Scrum is ideaal voor enthousiaste teams die veel sneller projecten willen draaien. Door maximale transparantie en teamwork stijgt het werkplezier, beseft iedereen wat zijn/haar bijdrage is en wordt er 2x meer bereikt in de helft van de tijd!

Resultaat

Scrum is hét middel geworden om projecten op te delen in sprints en te prioriteren waarbij belangrijke kennis, zoals deadlines, risico’s en kansen makkelijk worden gedeeld en overzichtelijk weergegeven. Dit geeft teamleden het overzicht en de kennis om af te stemmen, ideeën in te brengen, gezamenlijke belangen af te wegen en opgedane ervaringen te borgen voor de toekomst.