Klachtenprocedure

Trainingsbureau Effectivitijd behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. We staan voor kwaliteit en streven voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Registratie en afhandeling van de klacht
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard. Alle klachten worden behandeld door mevrouw Josine van Duijvenbode van Trainingsbureau Effectivitijd. Na ontvangst van de klacht deelt Trainingsbureau Effectivitijd binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.

Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt Trainingsbureau Effectivitijd een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht. Als de indiener van de klacht het besluit accepteert, wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen. De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de klacht.

In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt Trainingsbureau Effectivitijd samen met Performance College (www.performancecollege.com) te Sint-Oedenrode. Performance College treedt op als onafhankelijke derde. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor Effectivitijd. Performance College is (tijdens kantooruren) te bereiken op telefoonnummer 0413-490361. Contactpersoon is de heer Pepijn van Rooij.

Als de klacht is afgerond, is tevens de klachtenprocedure afgerond. De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van vijf jaar bewaard.

Klacht indienen
Heeft u een klacht over Trainingsbureau Effectivitijd? Stuur uw klacht per mail naar josine@effectivitijd.nl.